รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด พัทลุง  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดพัทลุง                                                
2 อำเภอเมืองพัทลุง         29     29 390     390 677     677         1,096     1,096
3 ผดุงวิทย์                                                
4 สตรีพัทลุง                                                
5 อำเภอกงหรา         19     19 211     211 319     319         549     549
6 อำเภอเขาชัยสน         15     15 240     240 399     399         654     654
7 อำเภอตะโหมด         32     32 250     250 269     269         551     551
8 อำเภอควนขนุน         11     11 298     298 499     499         808     808
9 อำเภอปากพะยูน         12     12 285     285 279 2   277         576 2   574
10 อำเภอศรีบรรพต         7     7 117     117 170     170         294     294
11 อำเภอป่าบอน         20     20 360     360 426     426         806     806
12 อำเภอบางแก้ว         17     17 229 1   228 224 2   222         470 3   467
13 อำเภอป่าพะยอม         10     10 218     218 277 1   276         505 1   504
14 อำเภอศรีนครินทร์         29     29 234     234 279     279         542     542
รวมทั้งจังหวัด         201     201 2,832 1   2,831 3,818 5   3,813         6,851 6   6,845