รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด พัทลุง  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดพัทลุง                                                
2 อำเภอเมืองพัทลุง         27     27 414     414 727     727         1,168     1,168
3 ผดุงวิทย์                                                
4 สตรีพัทลุง                                                
5 อำเภอกงหรา         44     44 195     195 315     315         554     554
6 อำเภอเขาชัยสน         51     51 125     125 232     232         408     408
7 อำเภอตะโหมด         50     50 181     181 193     193         424     424
8 อำเภอควนขนุน         28     28 352     352 526     526         906     906
9 อำเภอปากพะยูน         11     11 252     252 301     301         564     564
10 อำเภอศรีบรรพต         22     22 116     116 205     205         343     343
11 อำเภอป่าบอน         51     51 213     213 263     263         527     527
12 อำเภอบางแก้ว         52     52 165     165 176     176         393     393
13 อำเภอป่าพะยอม         12     12 202     202 244     244         458     458
14 อำเภอศรีนครินทร์         12     12 238     238 317     317         567     567
รวมทั้งจังหวัด         360     360 2,453     2,453 3,499     3,499         6,312     6,312