รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ตรัง  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดตรัง                                                
2 อำเภอเมืองตรัง         42 1   41 357     357 612 4   608         1,011 5   1,006
3 อำเภอกันตัง         40     40 376     376 624 2   622         1,040 2   1,038
4 อำเภอย่านตาขาว         16 1   15 324     324 331 1   330         671 2   669
5 วัดหนองเป็ด                                                
6 อำเภอปะเหลียน         34     34 359     359 389     389         782     782
7 อำเภอสิเกา         6     6 140 3   137 174     174         320 3   317
8 อำเภอห้วยยอด         25     25 490 1   489 695 2   693         1,210 3   1,207
9 อำเภอวังวิเศษ         8     8 171     171 172     172         351     351
10 อำเภอนาโยง         17     17 207     207 190     190         414     414
11 อำเภอรัษฎา         12     12 101     101 193     193         306     306
12 อำเภอหาดสำราญ         17     17 110     110 113     113         240     240
รวมทั้งจังหวัด         217 2   215 2,635 4   2,631 3,493 9   3,484         6,345 15   6,330