รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ตรัง  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดตรัง                                                
2 อำเภอเมืองตรัง         45 1   44 509     509 740 2   738         1,294 3   1,291
3 อำเภอกันตัง         120     120 519 2   517 735     735         1,374 2   1,372
4 อำเภอย่านตาขาว         54 1   53 425 2   423 416 1   415         895 4   891
5 วัดหนองเป็ด                                                
6 อำเภอปะเหลียน         42     42 330 1   329 394 1   393         766 2   764
7 อำเภอสิเกา         15     15 165     165 177 1   176         357 1   356
8 อำเภอห้วยยอด         36     36 572     572 753 2   751         1,361 2   1,359
9 อำเภอวังวิเศษ         35     35 184     184 162 1   161         381 1   380
10 อำเภอนาโยง         50     50 218 1   217 238     238         506 1   505
11 อำเภอรัษฎา         23     23 136     136 178     178         337     337
12 อำเภอหาดสำราญ         60     60 180     180 163     163         403     403
รวมทั้งจังหวัด         480 2   478 3,238 6   3,232 3,956 8   3,948         7,674 16   7,658