รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สตูล  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสตูล                                                
2 อำเภอเมืองสตูล         70 1   69 643 5   638 753 2   751         1,466 8   1,458
3 พิมานวิทยา (เรือนจำจังหวัดสตูล)                                                
4 สตูลวิทยา                                                
5 โรงเรียนผู้ใหญ่อันซอเรียะห์อัดดีนียะห์                                                
6 อำเภอควนโดน         6     6 229     229 219 1   218         454 1   453
7 อำเภอควนกาหลง         31     31 215 1   214 251 2   249         497 3   494
8 อำเภอท่าแพ         24     24 251 1   250 241 2   239         516 3   513
9 อำเภอละงู         5     5 395     395 529 2   527         929 2   927
10 อำเภอทุ่งหว้า         33     33 344     344 308 1   307         685 1   684
11 อำเภอมะนัง         5     5 123     123 117     117         245     245
รวมทั้งจังหวัด         174 1   173 2,200 7   2,193 2,418 10   2,408         4,792 18   4,774