รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สตูล  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสตูล                                                
2 อำเภอเมืองสตูล         91 1   90 823     823 1,044     1,044         1,958 1   1,957
3 พิมานวิทยา (เรือนจำจังหวัดสตูล)                                                
4 สตูลวิทยา                                                
5 โรงเรียนผู้ใหญ่อันซอเรียะห์อัดดีนียะห์                                                
6 อำเภอควนโดน         5     5 200 2   198 271     271         476 2   474
7 อำเภอควนกาหลง         18     18 250     250 235     235         503     503
8 อำเภอท่าแพ         19     19 248     248 356     356         623     623
9 อำเภอละงู         14     14 525     525 666     666         1,205     1,205
10 อำเภอทุ่งหว้า         25     25 344 2   342 380 2   378         749 4   745
11 อำเภอมะนัง         5     5 128     128 203     203         336     336
รวมทั้งจังหวัด         177 1   176 2,518 4   2,514 3,155 2   3,153         5,850 7   5,843