รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สงขลา  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสงขลา                                                
2 อำเภอเมืองสงขลา         429     429 1,048 3   1,045 1,340 5   1,335         2,817 8   2,809
3 วรนารีเฉลิม                                                
4 สวนตูลวิทยา                                                
5 สตรีสวนตูล                                                
6 สงขลาสหศิลป์                                                
7 สงขลาอุปถัมภ์                                                
8 ภาคใต้                                                
9 โรงเรียนผู้ใหญ่บริหารธุรกิจวิทยาสงลา                                                
10 อำเภอสทิงพระ         10     10 240     240 316 1   315         566 1   565
11 อำเภอจะนะ         179     179 809 1   808 1,066     1,066         2,054 1   2,053
12 อำเภอนาทวี         140     140 615 1   614 682     682         1,437 1   1,436
13 อำเภอเทพา         66     66 712     712 813 2   811         1,591 2   1,589
14 อำเภอสะบ้าย้อย         108     108 879     879 749     749         1,736     1,736
15 อำเภอระโนด         70     70 442 1   441 619     619         1,131 1   1,130
16 อำเภอกระแสสินธุ์         15     15 97     97 184     184         296     296
17 อำเภอรัตภูมิ         70     70 401     401 489     489         960     960
18 อำเภอสะเดา         90     90 515 1   514 389     389         994 1   993
19 อำเภอหาดใหญ่         122 1   121 1,394 1   1,393 1,800 1   1,799         3,316 3   3,313
20 ดวงจันทร์                                                
21 วัดโคกสมานคุณ                                                
22 อำเภอนาหม่อม         11     11 167     167 175     175         353     353
23 อำเภอควนเนียง         21     21 175     175 181     181         377     377
24 อำเภอบางกล่ำ         37 1   36 315 1   314 410 1   409         762 3   759
25 อำเภอสิงหนคร         19     19 426     426 567 1   566         1,012 1   1,011
26 อำเภอคลองหอยโข่ง         10     10 162     162 224     224         396     396
รวมทั้งจังหวัด         1,397 2   1,395 8,397 9   8,388 10,004 11   9,993         19,798 22   19,776