รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สงขลา  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสงขลา                                                
2 อำเภอเมืองสงขลา         393     393 1,201 4   1,197 1,685 4   1,681         3,279 8   3,271
3 วรนารีเฉลิม                                                
4 สวนตูลวิทยา                                                
5 สตรีสวนตูล                                                
6 สงขลาสหศิลป์                                                
7 สงขลาอุปถัมภ์                                                
8 ภาคใต้                                                
9 โรงเรียนผู้ใหญ่บริหารธุรกิจวิทยาสงลา                                                
10 อำเภอสทิงพระ         36     36 358     358 436     436         830     830
11 อำเภอจะนะ         248     248 973     973 1,101     1,101         2,322     2,322
12 อำเภอนาทวี         76     76 848 1   847 860     860         1,784 1   1,783
13 อำเภอเทพา         102     102 760     760 849     849         1,711     1,711
14 อำเภอสะบ้าย้อย         131     131 759     759 689 2   687         1,579 2   1,577
15 อำเภอระโนด         59     59 378     378 714     714         1,151     1,151
16 อำเภอกระแสสินธุ์         24     24 141     141 227 1   226         392 1   391
17 อำเภอรัตภูมิ         48     48 343     343 369     369         760     760
18 อำเภอสะเดา         135     135 472 1   471 419     419 28 1   27 1,054 2   1,052
19 อำเภอหาดใหญ่         124     124 1,506 4   1,502 2,150 5   2,145         3,780 9   3,771
20 ดวงจันทร์                                                
21 วัดโคกสมานคุณ                                                
22 อำเภอนาหม่อม         11     11 160     160 210 1   209         381 1   380
23 อำเภอควนเนียง         14     14 161     161 229     229         404     404
24 อำเภอบางกล่ำ         39     39 265     265 413     413         717     717
25 อำเภอสิงหนคร         24     24 467     467 591     591         1,082     1,082
26 อำเภอคลองหอยโข่ง         13     13 290     290 408 1   407         711 1   710
รวมทั้งจังหวัด         1,477     1,477 9,082 10   9,072 11,350 14   11,336 28 1   27 21,937 25 1 21,911