รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ชุมพร  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดชุมพร                                                
2 อำเภอเมืองชุมพร         77     77 762 1   761 1,117 2   1,115         1,956 3   1,953
3 บางหมาก                                                
4 ศฝช.ชุมพร                                                
5 สอาดเผดิมวิทยา                                                
6 อำเภอท่าแซะ         14     14 235     235 427     427         676     676
7 ท่าแซะรัชดาภิเษก                                                
8 อำเภอปะทิว         17     17 238     238 307     307         562     562
9 อำเภอหลังสวน         58     58 346     346 396     396         800     800
10 อนุสรณ์หลังสวน                                                
11 อำเภอละแม         7 1   6 105     105 163     163         275 1   274
12 อำเภอพะโต๊ะ         55     55 112     112 128     128         295     295
13 อำเภอสวี         8     8 270     270 254 1   253         532 1   531
14 อำเภอทุ่งตะโก         18     18 128     128 160     160         306     306
รวมทั้งจังหวัด         254 1   253 2,196 1   2,195 2,952 3   2,949         5,402 5   5,397