รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ชุมพร  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดชุมพร                                                
2 อำเภอเมืองชุมพร         85     85 842 1   841 1,296     1,296         2,223 1   2,222
3 บางหมาก                                                
4 ศฝช.ชุมพร                                                
5 สอาดเผดิมวิทยา                                                
6 อำเภอท่าแซะ         36     36 283     283 558     558         877     877
7 ท่าแซะรัชดาภิเษก                                                
8 อำเภอปะทิว         19     19 271     271 348     348         638     638
9 อำเภอหลังสวน         48     48 293     293 555 1   554         896 1   895
10 อนุสรณ์หลังสวน                                                
11 อำเภอละแม         14     14 134     134 204     204         352     352
12 อำเภอพะโต๊ะ         11     11 68     68 139     139         218     218
13 อำเภอสวี         5     5 252     252 360     360         617     617
14 อำเภอทุ่งตะโก         5     5 96     96 149     149         250     250
รวมทั้งจังหวัด         223     223 2,239 1   2,238 3,609 1   3,608         6,071 2   6,069