รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ระนอง  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดระนอง                                                
2 ดำรงสุจริตธรรม (เรือนจำจังหวัดระนอง)                                                
3 อำเภอเมืองระนอง         181     181 497 2   495 570     570         1,248 2   1,246
4 อำเภอละอุ่น         38     38 130 1   129 165     165         333 1   332
5 อำเภอกะเปอร์         2     2 102     102 193     193         297     297
6 อำเภอกระบุรี         16     16 201     201 226     226         443     443
7 บ้านน้ำแดง                                                
8 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านรังแตน                                                
9 อำเภอสุขสำราญ         31     31 219     219 199 1   198         449 1   448
รวมทั้งจังหวัด         268     268 1,149 3   1,146 1,353 1   1,352         2,770 4   2,766