รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ระนอง  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดระนอง                                                
2 ดำรงสุจริตธรรม (เรือนจำจังหวัดระนอง)                                                
3 อำเภอเมืองระนอง         339     339 558     558 764     764 20     20 1,681     1,681
4 อำเภอละอุ่น         13     13 160     160 239     239         412     412
5 อำเภอกะเปอร์         2     2 112     112 229     229         343     343
6 อำเภอกระบุรี         21     21 241     241 292     292         554     554
7 บ้านน้ำแดง                                                
8 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านรังแตน         2     2 17     17 28     28         47     47
9 อำเภอสุขสำราญ         7     7 123     123 235     235         365     365
รวมทั้งจังหวัด         384     384 1,211     1,211 1,787     1,787 20     20 3,402     3,402