รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ภูเก็ต  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดภูเก็ต                                                
2 อำเภอเมืองภูเก็ต         81     81 638 1   637 867 1   866         1,586 2   1,584
3 ทุ่งคาพิทยาคม                                                
4 พุทธมงคลนิมิตร                                                
5 อำเภอกะทู้         7     7 171     171 214     214         392     392
6 อำเภอถลาง         14     14 310     310 315 1   314         639 1   638
รวมทั้งจังหวัด         102     102 1,119 1   1,118 1,396 2   1,394         2,617 3   2,614