รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด พังงา  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดพังงา                                                
2 อำเภอเมืองพังงา         51     51 245     245 222     222         518     518
3 เขาช้างวิทยาคม                                                
4 บ้านทุ่งเจดีย์                                                
5 อำเภอเกาะยาว         1     1 62     62 90     90         153     153
6 อำเภอกะปง         24     24 80     80 103     103         207     207
7 อำเภอตะกั่วทุ่ง         13     13 227     227 182     182         422     422
8 อำเภอตะกั่วป่า         101     101 188     188 215     215         504     504
9 นารายณ์วิชชาลัย                                                
10 อำเภอคุระบุรี         55     55 92     92 125     125         272     272
11 อำเภอทับปุด         6     6 171     171 154     154         331     331
12 อำเภอท้ายเหมือง         8     8 192     192 190     190         390     390
รวมทั้งจังหวัด         259     259 1,257     1,257 1,281     1,281         2,797     2,797