รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด พังงา  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดพังงา                                                
2 อำเภอเมืองพังงา         26     26 217     217 310     310         553     553
3 เขาช้างวิทยาคม                                                
4 บ้านทุ่งเจดีย์                                                
5 อำเภอเกาะยาว         1     1 62     62 119     119         182     182
6 อำเภอกะปง         8     8 136     136 163     163         307     307
7 อำเภอตะกั่วทุ่ง         20     20 163     163 190     190         373     373
8 อำเภอตะกั่วป่า         79     79 258     258 305     305         642     642
9 นารายณ์วิชชาลัย                                                
10 อำเภอคุระบุรี         21     21 129     129 161     161         311     311
11 อำเภอทับปุด         9     9 146     146 231     231         386     386
12 อำเภอท้ายเหมือง         22     22 162     162 218     218         402     402
รวมทั้งจังหวัด         186     186 1,273     1,273 1,697     1,697         3,156     3,156