รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด กระบี่  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดกระบี่                                                
2 อำเภอเมืองกระบี่         28     28 476 1   475 568 1   567         1,072 2   1,070
3 พัฒนาวิทยา                                                
4 อำเภอเขาพนม         4     4 187     187 200     200         391     391
5 อำเภอเกาะลันตา         3     3 123     123 171     171         297     297
6 อำเภอคลองท่อม         19     19 419 1   418 407 1   406         845 2   843
7 อำเภออ่าวลึก         3     3 337     337 273     273         613     613
8 อำเภอปลายพระยา         4     4 101 1   100 119 1   118         224 2   222
9 อำเภอลำทับ         7     7 139     139 145     145         291     291
10 อำเภอเหนือคลอง         9     9 391     391 437 1   436         837 1   836
รวมทั้งจังหวัด         77     77 2,173 3   2,170 2,320 4   2,316         4,570 7   4,563