รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด กระบี่  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดกระบี่                                                
2 อำเภอเมืองกระบี่         35     35 716 1   715 822 1   821         1,573 2   1,571
3 พัฒนาวิทยา                                                
4 อำเภอเขาพนม         6     6 160 1   159 246 1   245         412 2   410
5 อำเภอเกาะลันตา         3     3 207     207 228     228         438     438
6 อำเภอคลองท่อม         5     5 375 2   373 512 1   511         892 3   889
7 อำเภออ่าวลึก         14     14 353     353 423     423         790     790
8 อำเภอปลายพระยา         18     18 161 1   160 186     186         365 1   364
9 อำเภอลำทับ         2     2 144     144 222     222         368     368
10 อำเภอเหนือคลอง         13     13 527 1   526 588     588         1,128 1   1,127
รวมทั้งจังหวัด         96     96 2,643 6   2,637 3,227 3   3,224         5,966 9   5,957