รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                                
2 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์         57     57 521 1   520 648     648         1,226 1   1,225
3 ประจวบคีรีปัญญา                                                
4 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)                                                
5 อำเภอกุยบุรี         9     9 181     181 232     232         422     422
6 อำเภอทับสะแก         16     16 162     162 199     199         377     377
7 อำเภอบางสะพาน         18     18 260     260 280     280         558     558
8 อำเภอบางสะพานน้อย         1     1 131     131 183     183         315     315
9 อำเภอปราณบุรี         46     46 963     963 1,185 5   1,180         2,194 5   2,189
10 อำเภอหัวหิน         32     32 431 4   427 572     572         1,035 4   1,031
11 อ.สามร้อยยอด         26     26 176     176 195     195         397     397
รวมทั้งจังหวัด         205     205 2,825 5   2,820 3,494 5   3,489         6,524 10   6,514