รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                                
2 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์         66     66 576     576 773     773         1,415     1,415
3 ประจวบคีรีปัญญา                                                
4 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)                                                
5 อำเภอกุยบุรี         7     7 226     226 320     320         553     553
6 อำเภอทับสะแก         15     15 208     208 311 2   309         534 2   532
7 อำเภอบางสะพาน         20     20 230     230 349     349         599     599
8 อำเภอบางสะพานน้อย         11     11 165     165 227     227         403     403
9 อำเภอปราณบุรี         98     98 991     991 1,457     1,457         2,546     2,546
10 อำเภอหัวหิน         95     95 377 2   375 522     522         994 2   992
11 อ.สามร้อยยอด         11     11 145     145 248     248         404     404
รวมทั้งจังหวัด         323     323 2,918 2   2,916 4,207 2   4,205         7,448 4   7,444