รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด เพชรบุรี  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดเพชรบุรี                                                
2 อำเภอเมืองเพชรบุรี         133     133 811 1   810 1,208 1   1,207         2,152 2   2,150
3 เมืองเพชรบุรี                                                
4 สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย                 13     13 20     20         33     33
5 อำเภอเขาย้อย         25     25 165     165 263     263         453     453
6 อำเภอหนองหญ้าปล้อง         8     8 81     81 115     115         204     204
7 อำเภอชะอำ         26     26 237     237 380     380         643     643
8 ชะอำ                                                
9 อำเภอท่ายาง         10     10 288     288 525     525         823     823
10 อำเภอบ้านลาด         32     32 261     261 446     446         739     739
11 อำเภอบ้านแหลม         27     27 173     173 330     330         530     530
12 อำเภอแก่งกระจาน         32     32 257     257 334     334         623     623
รวมทั้งจังหวัด         293     293 2,286 1   2,285 3,621 1   3,620         6,200 2   6,198