รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด เพชรบุรี  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดเพชรบุรี                                                
2 อำเภอเมืองเพชรบุรี         103     103 842 2   840 1,314 9   1,305         2,259 11   2,248
3 เมืองเพชรบุรี                                                
4 สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย                 26 1   25 36     36         62 1   61
5 อำเภอเขาย้อย         13     13 123     123 153     153         289     289
6 อำเภอหนองหญ้าปล้อง         5     5 93     93 158 1   157         256 1   255
7 อำเภอชะอำ         27     27 238     238 464 1   463         729 1   728
8 ชะอำ                                                
9 อำเภอท่ายาง         47     47 271     271 532 1   531         850 1   849
10 อำเภอบ้านลาด         29     29 180     180 287 1   286         496 1   495
11 อำเภอบ้านแหลม         25     25 127 1   126 233 1   232         385 2   383
12 อำเภอแก่งกระจาน         45     45 299     299 354     354         698     698
รวมทั้งจังหวัด         294     294 2,199 4   2,195 3,531 14   3,517         6,024 18   6,006