รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด นครปฐม  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดนครปฐม                                                
2 อำเภอเมืองนครปฐม         461 1   460 939 1   938 1,209 1   1,208         2,609 3   2,606
3 ราชินีบูรณะ                                                
4 เรือนจำนครปฐม                                                
5 การช่างสตรีนครปฐม                                                
6 สระกะเทียมวิทยาคม                                                
7 อำเภอกำแพงแสน         99 2   97 464     464 577     577         1,140 2   1,138
8 หนองพงนก                                                
9 อำเภอนครชัยศรี         75     75 263     263 369     369         707     707
10 อำเภอดอนตูม         17     17 209     209 278     278         504     504
11 อำเภอบางเลน         27     27 191     191 227     227         445     445
12 อำเภอสามพราน         71     71 728 1   727 946 3   943         1,745 4   1,741
13 อำเภอพุทธมณฑล         79 1   78 298 4   294 233 1   232         610 6   604
14 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก                                                
รวมทั้งจังหวัด         829 4   825 3,092 6   3,086 3,839 5   3,834         7,760 15   7,745