รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด นครปฐม  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดนครปฐม                                                
2 อำเภอเมืองนครปฐม         236 1   235 1,142 2   1,140 1,446 7   1,439         2,824 10   2,814
3 ราชินีบูรณะ                                                
4 เรือนจำนครปฐม                                                
5 การช่างสตรีนครปฐม                                                
6 สระกะเทียมวิทยาคม                                                
7 อำเภอกำแพงแสน         21 2   19 624 5   619 966 13   953         1,611 20   1,591
8 หนองพงนก                                                
9 อำเภอนครชัยศรี         102     102 467 2   465 790 4   786         1,359 6   1,353
10 อำเภอดอนตูม         19     19 285 14   271 360 8   352         664 22   642
11 อำเภอบางเลน         36     36 409 9   400 459 2   457         904 11   893
12 อำเภอสามพราน         141 1   140 824 5   819 1,104 16   1,088         2,069 22   2,047
13 อำเภอพุทธมณฑล         51     51 486 4   482 458 2   456         995 6   989
14 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก                                                
รวมทั้งจังหวัด         606 4   602 4,237 41   4,196 5,583 52   5,531         10,426 97   10,329