รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สุพรรณบุรี  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสุพรรณบุรี                                                
2 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี         121     121 608     608 1,072 1   1,071         1,801 1   1,800
3 สุพรรณภูมิ                                                
4 สุพรรณบุรี (เรือนจำ)                                                
5 วัดโพคอย                                                
6 อำเภอเดิมบางนางบวช         54     54 352     352 553     553         959     959
7 อำเภอด่านช้าง         29     29 303     303 435     435         767     767
8 อำเภอบางปลาม้า         72     72 397     397 583     583         1,052     1,052
9 อำเภอศรีประจันต์         23     23 241     241 357 1   356         621 1   620
10 อำเภอดอนเจดีย์         36     36 174     174 306 1   305         516 1   515
11 อำเภอสองพี่น้อง         130     130 453     453 626     626         1,209     1,209
12 อำเภอสามชุก         21     21 192     192 272     272         485     485
13 อำเภออู่ทอง         42     42 382     382 524     524         948     948
14 อำเภอหนองหญ้าไซ         40     40 159     159 322     322         521     521
รวมทั้งจังหวัด         568     568 3,261     3,261 5,050 3   5,047         8,879 3   8,876