รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด กาญจนบุรี  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 อำเภอเมืองกาญจนบุรี         295     295 2,778 13   2,765 3,048 9   3,039         6,121 22   6,099
2 กาญจนวิทย์                                                
3 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม                                                
4 เทพมงคลรังษี                                                
5 "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"                                                
6 เทพมงคลรังษี                                                
7 อำเภอไทรโยค         33     33 182     182 201     201         416     416
8 อำเภอบ่อพลอย         20     20 155     155 187     187         362     362
9 อำเภอศรีสวัสดิ์         18     18 117     117 149     149         284     284
10 อำเภอท่ามะกา         20     20 279     279 417     417         716     716
11 จังหวัดกาญจนบุรี                                                
12 อำเภอท่าม่วง         52     52 645     645 579 1   578         1,276 1   1,275
13 อำเภอทองผาภูมิ         121     121 465     465 483     483         1,069     1,069
14 เขาเย็นวิทยา                                                
15 อำเภอสังขละบุรี         63     63 188     188 215     215         466     466
16 อำเภอพนมทวน         8     8 181     181 264     264         453     453
17 อำเภอเลาขวัญ         5     5 165 1   164 211     211         381 1   380
18 อำเภอด่านมะขามเตี้ย         22     22 192     192 184     184         398     398
19 อำเภอหนองปรือ         4     4 111     111 121     121         236     236
20 อำเภอห้วยกระเจา         7     7 73     73 124     124         204     204
รวมทั้งจังหวัด         668     668 5,531 14   5,517 6,183 10   6,173         12,382 24   12,358