รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด กาญจนบุรี  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 อำเภอเมืองกาญจนบุรี         238 1   237 2,719 8   2,711 3,793 16   3,777         6,750 25   6,725
2 กาญจนวิทย์                                                
3 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม                                                
4 เทพมงคลรังษี                                                
5 "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"                                                
6 เทพมงคลรังษี                                                
7 อำเภอไทรโยค         69     69 426     426 538 3   535         1,033 3   1,030
8 อำเภอบ่อพลอย         3     3 211     211 330 1   329         544 1   543
9 อำเภอศรีสวัสดิ์         24     24 158     158 215     215         397     397
10 อำเภอท่ามะกา         241     241 635     635 857     857         1,733     1,733
11 จังหวัดกาญจนบุรี                                                
12 อำเภอท่าม่วง         61     61 706     706 732 2   730 40     40 1,539 2   1,537
13 อำเภอทองผาภูมิ         94     94 464 1   463 379 1   378         937 2   935
14 เขาเย็นวิทยา                                                
15 อำเภอสังขละบุรี         73     73 185     185 202     202         460     460
16 อำเภอพนมทวน         10     10 276     276 361     361         647     647
17 อำเภอเลาขวัญ         7     7 203     203 325 1   324         535 1   534
18 อำเภอด่านมะขามเตี้ย         29 1   28 280     280 247 1   246         556 2   554
19 อำเภอหนองปรือ         25     25 175     175 224     224         424     424
20 อำเภอห้วยกระเจา         14     14 115     115 201     201         330     330
รวมทั้งจังหวัด         888 2   886 6,553 9   6,544 8,404 25   8,379 40     40 15,885 36   15,849