รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ราชบุรี  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)                                                
2 อำเภอเมืองราชบุรี         304 1   303 1,679 5   1,674 2,114 10   2,104         4,097 16   4,081
3 หน้าเมือง                                                
4 อำเภอจอมบึง         15     15 193     193 232     232         440     440
5 พันธศึกษา                                                
6 อำเภอสวนผึ้ง         39     39 157     157 155     155         351     351
7 อำเภอดำเนินสะดวก         33     33 321     321 349     349         703     703
8 อำเภอบ้านโป่ง         34     34 368     368 479     479         881     881
9 บ้านโป่ง "รัตนราษฎร์บำรุง"                                                
10 วัดดอนตูม                 4     4 5     5         9     9
11 อำเภอบางแพ         19     19 131     131 159     159         309     309
12 จังหวัดราชบุรี                                                
13 อำเภอโพธาราม         41     41 403     403 500     500         944     944
14 โพธาราม                                                
15 ภาคกลาง                                                
16 อำเภอปากท่อ         16     16 222     222 247     247         485     485
17 อำเภอวัดเพลง         9     9 54     54 100     100         163     163
18 อำเภอบ้านคา         12     12 117     117 146     146         275     275
รวมทั้งจังหวัด         522 1   521 3,649 5   3,644 4,486 10   4,476         8,657 16   8,641