รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ราชบุรี  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)                                                
2 อำเภอเมืองราชบุรี         319     319 1,588 2   1,586 2,313 6   2,307         4,220 8   4,212
3 หน้าเมือง                                                
4 อำเภอจอมบึง         22     22 276     276 381 2   379         679 2   677
5 พันธศึกษา                                                
6 อำเภอสวนผึ้ง         31     31 166     166 178 2   176         375 2   373
7 อำเภอดำเนินสะดวก         32 1   31 366 1   365 508 2   506         906 4   902
8 อำเภอบ้านโป่ง         31     31 390 1   389 536 1   535         957 2   955
9 บ้านโป่ง "รัตนราษฎร์บำรุง"                                                
10 วัดดอนตูม                 48     48 116     116         164     164
11 อำเภอบางแพ         41     41 143     143 177     177         361     361
12 จังหวัดราชบุรี                                                
13 อำเภอโพธาราม         85     85 513 1   512 819     819         1,417 1   1,416
14 โพธาราม                                                
15 ภาคกลาง                                                
16 อำเภอปากท่อ         24     24 239     239 406 1   405         669 1   668
17 อำเภอวัดเพลง         9     9 97     97 160     160         266     266
18 อำเภอบ้านคา         15     15 252     252 336     336         603     603
รวมทั้งจังหวัด         609 1   608 4,078 5   4,073 5,930 14   5,916         10,617 20   10,597