รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด เพชรบูรณ์  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดเพชรบูรณ์                                                
2 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์         85     85 900     900 1,425 4   1,421         2,410 4   2,406
3 เพชรศึกษา                                                
4 เมืองเพชรบูรณ์                                                
5 อำเภอชนแดน         281     281 344     344 505 1   504         1,130 1   1,129
6 อำเภอหล่มสัก         96     96 626     626 1,061     1,061         1,783     1,783
7 ผดุงวิทย์ศึกษา                                                
8 สหศึกษา                                                
9 นารีหล่มสัก                                                
10 อำเภอหล่มเก่า         34     34 337     337 416 2   414         787 2   785
11 อำเภอวิเชียรบุรี         364     364 495     495 564 1   563         1,423 1   1,422
12 อำเภอศรีเทพ         15     15 279     279 347 1   346         641 1   640
13 อำเภอหนองไผ่         100     100 681     681 961 1   960         1,742 1   1,741
14 อำเภอบึงสามพัน         200     200 232     232 377     377         809     809
15 อำเภอน้ำหนาว         35     35 101     101 110     110         246     246
16 อำเภอวังโปง         164     164 254 1   253 324 1   323         742 2   740
17 อำเภอเขาค้อ         33     33 150     150 248     248         431     431
รวมทั้งจังหวัด         1,407     1,407 4,399 1   4,398 6,338 11   6,327         12,144 12   12,132