รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด เพชรบูรณ์  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดเพชรบูรณ์                                                
2 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์         122     122 1,234     1,234 1,991 2   1,989         3,347 2   3,345
3 เพชรศึกษา                                                
4 เมืองเพชรบูรณ์                                                
5 อำเภอชนแดน         22     22 477     477 635 2   633         1,134 2   1,132
6 อำเภอหล่มสัก         235     235 1,100 2   1,098 1,470 2   1,468 25     25 2,830 4   2,826
7 ผดุงวิทย์ศึกษา                                                
8 สหศึกษา                                                
9 นารีหล่มสัก                                                
10 อำเภอหล่มเก่า         36     36 374     374 534     534         944     944
11 อำเภอวิเชียรบุรี         31     31 412     412 712     712         1,155     1,155
12 อำเภอศรีเทพ         12     12 267     267 411     411         690     690
13 อำเภอหนองไผ่         115     115 853     853 1,141 1   1,140         2,109 1   2,108
14 อำเภอบึงสามพัน         47     47 273     273 444 1   443         764 1   763
15 อำเภอน้ำหนาว         17     17 124 1   123 199     199         340 1   339
16 อำเภอวังโปง         42     42 172     172 235     235         449     449
17 อำเภอเขาค้อ         108     108 274     274 324     324         706     706
รวมทั้งจังหวัด         787     787 5,560 3   5,557 8,096 8   8,088 25     25 14,468 11   14,457