รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด พิจิตร  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดพิจิตร                                                
2 อำเภอเมืองพิจิตร         52     52 382     382 536     536         970     970
3 พัฒนาวิทยา (เรือนจำ)                                                
4 ท่าหลวงสงเคราะห์                                                
5 อำเภอวังทรายพูน         21     21 99     99 181     181         301     301
6 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง         31     31 115 1   114 195     195         341 1   340
7 อำเภอตะพานหิน         138     138 303     303 359     359         800     800
8 อำเภอบางมูลนาก         45     45 173     173 291     291         509     509
9 อำเภอโพทะเล         28     28 207     207 293     293         528     528
10 อำเภอสามง่าม         25     25 129     129 175     175         329     329
11 อำเภอทับคล้อ         19     19 165     165 244     244         428     428
12 อำเภอสากเหล็ก         7     7 83     83 162     162         252     252
13 อำเภอบึงนาราง         24     24 118     118 159     159         301     301
14 อำเภอดงเจริญ         20     20 117     117 224     224         361     361
15 อำเภอวชิรบารมี         8     8 122     122 184     184         314     314
รวมทั้งจังหวัด         418     418 2,013 1   2,012 3,003     3,003         5,434 1   5,433