รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด พิจิตร  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดพิจิตร                                                
2 อำเภอเมืองพิจิตร         60     60 446     446 858     858         1,364     1,364
3 พัฒนาวิทยา (เรือนจำ)                                                
4 ท่าหลวงสงเคราะห์                                                
5 อำเภอวังทรายพูน         58     58 147     147 224     224         429     429
6 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง         37     37 172 1   171 370     370         579 1   578
7 อำเภอตะพานหิน         135     135 357     357 539 1   538         1,031 1   1,030
8 อำเภอบางมูลนาก         88     88 256     256 529 2   527         873 2   871
9 อำเภอโพทะเล         42     42 346 1   345 586     586         974 1   973
10 อำเภอสามง่าม         44     44 216     216 304     304         564     564
11 อำเภอทับคล้อ         28     28 204     204 309 3   306         541 3   538
12 อำเภอสากเหล็ก         63     63 158     158 259     259         480     480
13 อำเภอบึงนาราง         19     19 117 1   116 246     246         382 1   381
14 อำเภอดงเจริญ         36     36 179     179 278     278         493     493
15 อำเภอวชิรบารมี         48     48 172     172 313 2   311         533 2   531
รวมทั้งจังหวัด         658     658 2,770 3   2,767 4,815 8   4,807         8,243 11   8,232