รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด พิษณุโลก  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดพิษณุโลก                                                
2 อำเภอเมืองพิษณุโลก         86     86 1,312     1,312 2,042 3   2,039         3,440 3   3,437
3 เฉลิมขวัญสตรี                                                
4 พุทธชินราชพิทยา                                                
5 อำเภอนครไทย         27     27 225 1   224 425     425         677 1   676
6 อำเภอชาติตระการ         19     19 129     129 222     222         370     370
7 อำเภอบางระกำ         28     28 272     272 429 1   428         729 1   728
8 อำเภอบางกระทุ่ม         19     19 151     151 242     242         412     412
9 อำเภอพรหมพิราม         21     21 284     284 433     433         738     738
10 อำเภอวัดโบสถ์         5     5 107     107 151 1   150         263 1   262
11 อำเภอวังทอง         120     120 552     552 861     861         1,533     1,533
12 วุฒิพัฒนา                                                
13 ธรรมาทิตย์พิทยา                                                
14 นารีหล่มสัก                                                
15 อำเภอเนินมะปราง         16     16 151     151 237     237         404     404
รวมทั้งจังหวัด         341     341 3,183 1   3,182 5,042 5   5,037         8,566 6   8,560