รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด พิษณุโลก  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดพิษณุโลก                                                
2 อำเภอเมืองพิษณุโลก         59     59 1,302     1,302 2,529     2,529 25     25 3,915     3,915
3 เฉลิมขวัญสตรี                                                
4 พุทธชินราชพิทยา                                                
5 อำเภอนครไทย         101     101 395     395 695     695         1,191     1,191
6 อำเภอชาติตระการ         14     14 166     166 341     341         521     521
7 อำเภอบางระกำ         29     29 306     306 616     616         951     951
8 อำเภอบางกระทุ่ม         30     30 273     273 433 1   432         736 1   735
9 อำเภอพรหมพิราม         78     78 341     341 692     692         1,111     1,111
10 อำเภอวัดโบสถ์         10     10 155     155 304     304         469     469
11 อำเภอวังทอง         249 1   248 537 1   536 1,125     1,125         1,911 2   1,909
12 วุฒิพัฒนา                                                
13 ธรรมาทิตย์พิทยา                                                
14 นารีหล่มสัก                                                
15 อำเภอเนินมะปราง         12     12 116     116 234     234         362     362
รวมทั้งจังหวัด         582 1   581 3,591 1   3,590 6,969 1   6,968 25     25 11,167 3   11,164