รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สุโขทัย  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสุโขทัย                                                
2 อำเภอเมืองสุโขทัย         71     71 453     453 724 1   723         1,248 1   1,247
3 นิกรเกษม                                                
4 นิกรเกษม                                                
5 นิกรเกษม                                                
6 นิกรเกษม                                                
7 บ้านกล้วย                                                
8 อำเภอบ้านด่านลานหอย         16     16 265     265 401 1   400         682 1   681
9 อำเภอคีรีมาศ         138     138 271     271 530     530         939     939
10 อำเภอกงไกรลาศ         11     11 224     224 341     341         576     576
11 อำเภอศรีสัชนาลัย         32     32 268     268 323     323         623     623
12 อำเภอศรีสำโรง         5     5 306     306 437 2   435         748 2   746
13 อำเภอสวรรคโลก         45     45 287     287 376     376         708     708
14 หน้าเมืองสวรรคโลก                                                
15 อำเภอศรีนคร         8     8 168     168 197     197         373     373
16 อำเภอทุ่งเสลี่ยม         388     388 133     133 174     174         695     695
รวมทั้งจังหวัด         714     714 2,375     2,375 3,503 4   3,499         6,592 4   6,588