รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สุโขทัย  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสุโขทัย                                                
2 อำเภอเมืองสุโขทัย         72     72 425     425 862     862         1,359     1,359
3 นิกรเกษม                                                
4 นิกรเกษม                                                
5 นิกรเกษม                                                
6 นิกรเกษม                                                
7 บ้านกล้วย                                                
8 อำเภอบ้านด่านลานหอย         31     31 348     348 481     481         860     860
9 อำเภอคีรีมาศ         46     46 332     332 693     693         1,071     1,071
10 อำเภอกงไกรลาศ         9     9 239     239 511     511         759     759
11 อำเภอศรีสัชนาลัย         43     43 323     323 502     502         868     868
12 อำเภอศรีสำโรง         16     16 359     359 458     458         833     833
13 อำเภอสวรรคโลก         63     63 404     404 688     688         1,155     1,155
14 หน้าเมืองสวรรคโลก                                                
15 อำเภอศรีนคร         14     14 134     134 248 1   247         396 1   395
16 อำเภอทุ่งเสลี่ยม         24     24 178     178 238     238         440     440
รวมทั้งจังหวัด         318     318 2,742     2,742 4,681 1   4,680         7,741 1   7,740