รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ตาก  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดตาก                                                
2 อำเภอเมืองตาก         241     241 694 2   692 915 6   909         1,850 8   1,842
3 ตากวิทยาคม                                                
4 ตากสินวิทยา                                                
5 อำเภอบ้านตาก         17     17 111     111 202     202         330     330
6 อำเภอสามเงา         12     12 127     127 259 1   258         398 1   397
7 สามเงาวิทยา                                                
8 อำเภอแม่ระมาด         757     757 113     113 171     171         1,041     1,041
9 อำเภอท่าสองยาง         2,225     2,225 192 2   190 228     228         2,645 2   2,643
10 อำเภอแม่สอด         596 1   595 484 8   476 544 6   538         1,624 15   1,609
11 สรรพวิทยาคม                                                
12 พะวอ                                                
13 อำเภอพบพระ         95     95 170 1   169 223     223         488 1   487
14 อำเภออุ้มผาง         803     803 227     227 170 1   169         1,200 1   1,199
15 อำเภอวังเจ้า         38     38 153     153 184 2   182         375 2   373
16 เกษตรกรรมตาก                                                
รวมทั้งจังหวัด         4,784 1   4,783 2,271 13   2,258 2,896 16   2,880         9,951 30   9,921