รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ตาก  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดตาก                                                
2 อำเภอเมืองตาก         116     116 546 2   544 1,170 2   1,168 21     21 1,853 4   1,849
3 ตากวิทยาคม                                                
4 ตากสินวิทยา                                                
5 อำเภอบ้านตาก         21     21 206 1   205 305     305         532 1   531
6 อำเภอสามเงา         12     12 197     197 351     351         560     560
7 สามเงาวิทยา                                                
8 อำเภอแม่ระมาด         824     824 173     173 287 1   286         1,284 1   1,283
9 อำเภอท่าสองยาง         2,770 11   2,759 242     242 272     272         3,284 11   3,273
10 อำเภอแม่สอด         504     504 376 1   375 499     499 40     40 1,419 1   1,418
11 สรรพวิทยาคม                                                
12 พะวอ                                                
13 อำเภอพบพระ         254     254 151     151 265     265         670     670
14 อำเภออุ้มผาง         1,113     1,113 451     451 304     304         1,868     1,868
15 อำเภอวังเจ้า         71     71 150 1   149 259     259         480 1   479
16 เกษตรกรรมตาก                                                
รวมทั้งจังหวัด         5,685 11   5,674 2,492 5   2,487 3,712 3   3,709 61     61 11,950 19   11,931