รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด กำแพงเพชร  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดกำแพงเพชร                                                
2 อำเภอเมืองกำแพงเพชร         98     98 555     555 761     761         1,414     1,414
3 วัดคูยาง                                                
4 เรือนเพชรศึกษา                                                
5 ภักดีวิทยา                                                
6 วัชรวิทยา                                                
7 อำเภอไทรงาม         5     5 167     167 206     206         378     378
8 อำเภอคลองลาน         44     44 122     122 179     179         345     345
9 อำเภอขาณุวรลักษบุรี         45     45 297 1   296 436     436         778 1   777
10 อำเภอคลองขลุง         12     12 278     278 353     353         643     643
11 อำเภอพรานกระต่าย         32     32 382     382 335     335         749     749
12 อำเภอลานกระบือ         13     13 197     197 299 1   298         509 1   508
13 อำเภอทรายทองวัฒนา         13     13 142     142 173     173         328     328
14 อำเภอปางศิลาทอง         8     8 102     102 149     149         259     259
15 อำเภอบึงสามัคคี         39     39 120     120 152     152         311     311
16 อำเภอโกสัมพีนคร         75     75 178     178 249     249         502     502
รวมทั้งจังหวัด         384     384 2,540 1   2,539 3,292 1   3,291         6,216 2   6,214