รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด กำแพงเพชร  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดกำแพงเพชร                                                
2 อำเภอเมืองกำแพงเพชร         113     113 765 2   763 1,022 2   1,020         1,900 4   1,896
3 วัดคูยาง                                                
4 เรือนเพชรศึกษา                                                
5 ภักดีวิทยา                                                
6 วัชรวิทยา                                                
7 อำเภอไทรงาม         16     16 199     199 295     295         510     510
8 อำเภอคลองลาน         39     39 196     196 376 2   374         611 2   609
9 อำเภอขาณุวรลักษบุรี         12     12 392 2   390 524 2   522         928 4   924
10 อำเภอคลองขลุง         26     26 310     310 431 1   430         767 1   766
11 อำเภอพรานกระต่าย         13     13 318     318 577 1   576         908 1   907
12 อำเภอลานกระบือ         72     72 363 1   362 395 2   393         830 3   827
13 อำเภอทรายทองวัฒนา         7     7 148 1   147 173     173         328 1   327
14 อำเภอปางศิลาทอง         10     10 144     144 185     185         339     339
15 อำเภอบึงสามัคคี         18     18 171     171 252     252         441     441
16 อำเภอโกสัมพีนคร         27     27 250     250 391 1   390         668 1   667
รวมทั้งจังหวัด         353     353 3,256 6   3,250 4,621 11   4,610         8,230 17   8,213