รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด อุทัยธานี  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดอุทัยธานี                                                
2 อำเภอเมืองอุทัยธานี         36     36 426 1   425 573 2 1 570         1,035 3 1 1,031
3 วัดธรรมโสภิต                                                
4 อุทัยธานีวิทยา                                                
5 เกษตรกรรมอุทัยธานี                                                
6 พระสุธรรมยานเถระวิทยา                                                
7 อำเภอทัพทัน         24     24 307     307 360 1   359         691 1   690
8 อำเภอสว่างอารมณ์         13     13 169     169 268     268         450     450
9 อำเภอหนองฉาง         14     14 245 2   243 380     380         639 2   637
10 อำเภอหนองขาหย่าง         33     33 194     194 257     257         484     484
11 อำเภอบ้านไร่         30     30 426 1   425 589     589         1,045 1   1,044
12 สีฟ้าพัฒนวิทย์                                                
13 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านเขาลูกโล่                                                
14 อำเภอลานสัก         13     13 283     283 419     419 5     5 720     720
15 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านทุ่งสามแท่ง                                                
16 อำเภอห้วยคต         11     11 140     140 169     169         320     320
รวมทั้งจังหวัด         174     174 2,190 4   2,186 3,015 3 1 3,011 5     5 5,384 7 1 5,376