รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด แม่ฮ่องสอน  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                
2 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน         92     92 265     265 325     325         682     682
3 อกเภอขุนยวม         25     25 151     151 264     264         440     440
4 อำเภอปาย         90     90 277     277 268     268         635     635
5 อำเภอแม่สะเรียง         126     126 272     272 399     399         797     797
6 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร                                                
7 อำเภอแม่ลาน้อย         36     36 221     221 372 1   371         629 1   628
8 อำเภอสบเมย         82 1   81 272     272 430     430         784 1   783
9 อำเภอปางมะผ้า         23     23 149     149 176 5   171         348 5   343
รวมทั้งจังหวัด         474 1   473 1,607     1,607 2,234 6   2,228         4,315 7   4,308