รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด แม่ฮ่องสอน  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                
2 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน         127     127 305     305 450 1   449         882 1   881
3 อกเภอขุนยวม         82     82 361     361 496     496         939     939
4 อำเภอปาย         83     83 351     351 468     468         902     902
5 อำเภอแม่สะเรียง         183     183 398 3   395 476     476         1,057 3   1,054
6 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร                                                
7 อำเภอแม่ลาน้อย         62     62 288     288 387     387         737     737
8 อำเภอสบเมย         165     165 460     460 359     359         984     984
9 อำเภอปางมะผ้า         58     58 148     148 266 1   265         472 1   471
รวมทั้งจังหวัด         760     760 2,311 3   2,308 2,902 2   2,900         5,973 5   5,968