รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด เชียงราย  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดเชียงราย                                                
2 อำเภอเมืองเชียงราย         508     508 948 1   947 1,476     1,476         2,932 1   2,931
3 สามัคคีวิทยาคม                                                
4 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์                                                
5 สุจริตวิทยา                                                
6 วัดสันทรายใหม่                                                
7 ศูนย์ชีวิตใหม่                                                
8 สามัคคี 2                                                
9 เทศบาล 6 นครเชียงราย                                                
10 อำเภอเวียงชัย         34     34 180     180 288     288         502     502
11 อำเภอเชียงของ         307     307 266     266 333     333         906     906
12 เชียงของ                                                
13 วัดครึ่งใต้                                                
14 อำเภอเทิง         461     461 485     485 620     620         1,566     1,566
15 เวียงเทิงวิทยา                                                
16 อำเภอพาน         200     200 350     350 459     459         1,009     1,009
17 อำเภอป่าแดด         48     48 116     116 221     221         385     385
18 อำเภอแม่จัน         229     229 240     240 307     307         776     776
19 วัดกาสา                                                
20 อำเภอเชียงแสน         166     166 164     164 204     204         534     534
21 จังหวัดเชียงราย                                                
22 อำเภอแม่สาย         405     405 382     382 340     340         1,127     1,127
23 อำเภอแม่สรวย         263     263 538     538 585     585         1,386     1,386
24 อำเภอเวียงป่าเป้า         348     348 361     361 359     359         1,068     1,068
25 อำเภอพญาเม็งราย         269     269 226     226 353     353         848     848
26 อำเภอเวียงแก่น         296     296 337     337 299     299         932     932
27 อำเภอขุนตาล         29     29 113     113 160     160         302     302
28 อำเภอแม่ฟ้าหลวง         293     293 651     651 806     806         1,750     1,750
29 อำเภอแม่ลาว         24     24 91     91 175     175         290     290
30 อำเภอเวียงเชียงรุ้ง         68     68 127     127 230     230         425     425
31 วัดอุดมมงคล                                                
32 อำเภอดอยหลวง         47     47 94     94 104     104         245     245
รวมทั้งจังหวัด         3,995     3,995 5,669 1   5,668 7,319     7,319         16,983 1   16,982