รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด เชียงราย  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดเชียงราย                                                
2 อำเภอเมืองเชียงราย         634 2   632 988 4   984 1,883 10   1,873 20     20 3,525 16   3,509
3 สามัคคีวิทยาคม                                                
4 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์                                                
5 สุจริตวิทยา                                                
6 วัดสันทรายใหม่                                                
7 ศูนย์ชีวิตใหม่                                                
8 สามัคคี 2                                                
9 เทศบาล 6 นครเชียงราย                                                
10 อำเภอเวียงชัย         54     54 214 2   212 368 2   366         636 4   632
11 อำเภอเชียงของ         166 2   164 378 4   374 596 10   586         1,140 16   1,124
12 เชียงของ                                                
13 วัดครึ่งใต้                                                
14 อำเภอเทิง         168     168 361 3   358 498     498         1,027 3   1,024
15 เวียงเทิงวิทยา                                                
16 อำเภอพาน         186     186 536     536 771 1   770         1,493 1   1,492
17 อำเภอป่าแดด         39     39 171 1   170 233 1   232         443 2   441
18 อำเภอแม่จัน         96     96 445 2   443 654     654         1,195 2   1,193
19 วัดกาสา                                                
20 อำเภอเชียงแสน         110     110 198 1   197 240 4   236         548 5   543
21 จังหวัดเชียงราย                                                
22 อำเภอแม่สาย         412     412 509 4   505 513     513         1,434 4   1,430
23 อำเภอแม่สรวย         291     291 534     534 654     654         1,479     1,479
24 อำเภอเวียงป่าเป้า         124 2   122 356 2   354 371 4   367         851 8   843
25 อำเภอพญาเม็งราย         249     249 339     339 451     451         1,039     1,039
26 อำเภอเวียงแก่น         300     300 253     253 351     351         904     904
27 อำเภอขุนตาล         29     29 124 1   123 379 5   374         532 6   526
28 อำเภอแม่ฟ้าหลวง         429 2   427 529 5   524 764 7   757         1,722 14   1,708
29 อำเภอแม่ลาว         45     45 145 2   143 300 4   296         490 6   484
30 อำเภอเวียงเชียงรุ้ง         28     28 246     246 327 1   326         601 1   600
31 วัดอุดมมงคล                                                
32 อำเภอดอยหลวง         40     40 135     135 165     165         340     340
รวมทั้งจังหวัด         3,400 8   3,392 6,461 31   6,430 9,518 49   9,469 20     20 19,399 88   19,311