รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด พะเยา  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดพะเยา                                                
2 อำเภอเมืองพะเยา         168     168 427     427 809 1   808         1,404 1   1,403
3 อำเภอจุน         94     94 212     212 325     325         631     631
4 อำเภอเชียงคำ         103     103 369     369 639     639         1,111     1,111
5 อำเภอเชียงม่วน         36     36 70     70 119     119         225     225
6 อำเภอดอกคำใต้         53     53 265     265 378     378         696     696
7 อำเภอปง         88     88 251     251 344     344         683     683
8 อำเภอแม่ใจ         43     43 156     156 190     190         389     389
9 อำเภอภูซาง         56     56 159 1   158 198     198         413 1   412
10 ภูซางวิทยาคม                                                
11 อำเภอภูกามยาว         59     59 92     92 145     145         296     296
รวมทั้งจังหวัด         700     700 2,001 1   2,000 3,147 1   3,146         5,848 2   5,846