รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด พะเยา  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดพะเยา                                                
2 อำเภอเมืองพะเยา         121     121 615     615 1,158 2   1,156         1,894 2   1,892
3 อำเภอจุน         103     103 372     372 678     678         1,153     1,153
4 อำเภอเชียงคำ         200     200 505     505 1,129 1   1,128         1,834 1   1,833
5 อำเภอเชียงม่วน         69     69 106     106 238     238         413     413
6 อำเภอดอกคำใต้         150     150 384     384 554     554         1,088     1,088
7 อำเภอปง         103     103 307     307 496 1   495         906 1   905
8 อำเภอแม่ใจ         10     10 115     115 332     332         457     457
9 อำเภอภูซาง         104     104 250     250 402     402         756     756
10 ภูซางวิทยาคม                                                
11 อำเภอภูกามยาว         38     38 151     151 255     255         444     444
รวมทั้งจังหวัด         898     898 2,805     2,805 5,242 4   5,238         8,945 4   8,941