รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด น่าน  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดน่าน                                                
2 อำเภอเมืองน่าน 6     6 163     163 317     317 577     577         1,063     1,063
3 นันทานุเคราะห์                                                
4 สตรีศรีน่าน                                                
5 อำเภอแม่จริม         54     54 71     71 117     117         242     242
6 อำเภอบ้านหลวง         35     35 49     49 131     131         215     215
7 อำเภอนาน้อย         23     23 86     86 202     202         311     311
8 อำเภอปัว         138     138 214     214 387     387         739     739
9 อำเภอท่าวังผา         71     71 195     195 414     414         680     680
10 อำเภอเวียงสา         133     133 221 1   220 411     411         765 1   764
11 อำเภอทุ่งช้าง         21     21 117     117 192     192         330     330
12 อำเภอเชียงกลาง         21     21 112     112 163     163         296     296
13 อำเภอนาหมื่น         19     19 92     92 145     145         256     256
14 อำเภอสันติสุข         50     50 67     67 117     117         234     234
15 อำเภอบ่อเกลือ         10     10 62     62 101     101         173     173
16 อำเภอสองแคว         32     32 85     85 149     149         266     266
17 อำเภอภูเพียง         33     33 71 1   70 191     191         295 1   294
18 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ         24     24 60     60 113     113         197     197
รวมทั้งจังหวัด 6     6 827     827 1,819 2   1,817 3,410     3,410         6,062 2   6,060