รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด น่าน  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดน่าน                                                
2 อำเภอเมืองน่าน         132     132 335     335 823 1   822         1,290 1   1,289
3 นันทานุเคราะห์                                                
4 สตรีศรีน่าน                                                
5 อำเภอแม่จริม         62     62 110     110 251     251         423     423
6 อำเภอบ้านหลวง         16     16 138     138 227     227         381     381
7 อำเภอนาน้อย         41     41 162     162 338     338         541     541
8 อำเภอปัว         122     122 359     359 746     746         1,227     1,227
9 อำเภอท่าวังผา         107     107 285     285 555     555         947     947
10 อำเภอเวียงสา         126     126 299     299 690     690         1,115     1,115
11 อำเภอทุ่งช้าง         90     90 161     161 252 1   251         503 1   502
12 อำเภอเชียงกลาง         59     59 174     174 309     309         542     542
13 อำเภอนาหมื่น         18     18 127     127 165     165         310     310
14 อำเภอสันติสุข         40     40 122     122 253     253         415     415
15 อำเภอบ่อเกลือ         23     23 91     91 190     190         304     304
16 อำเภอสองแคว         73     73 123     123 190     190         386     386
17 อำเภอภูเพียง         56     56 134     134 285     285         475     475
18 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ         34     34 84     84 182     182         300     300
รวมทั้งจังหวัด         999     999 2,704     2,704 5,456 2   5,454         9,159 2   9,157