รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด แพร่  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดแพร่                                                
2 อำเภอเมืองแพร่         391     391 370     370 679     679         1,440     1,440
3 ไชยบูรณ์วิทยา                                                
4 โรงเรียนผู้ใหญ่เมืองแพร่                                                
5 โรงเรียนผู้ใหญ่ห้วยม้าวิทยาคม                                                
6 อำเภอร้องกวาง         91     91 230     230 449     449         770     770
7 อำเภอลอง         68     68 165     165 328 1   327         561 1   560
8 บ้านน้ำริน                                                
9 อำเภอสูงเม่น         69     69 251     251 391 1   390         711 1   710
10 อำเภอเด่นชัย         43     43 109     109 225     225         377     377
11 อำเภอสอง         156     156 146 2   144 279     279         581 2   579
12 อำเภอวังชิ้น         59     59 161 1   160 302 1   301         522 2   520
13 อำเภอหนองม่วงไข่         118     118 134     134 202     202         454     454
รวมทั้งจังหวัด         995     995 1,566 3   1,563 2,855 3   2,852         5,416 6   5,410